FEB
21st

【競賽消息】成功台語歌廳SHOW競賽—Taiwanese Got Talent

Sêng-kong Tâi-gí koa-thiaⁿ-show!

JAN
10th

【獎學金消息】發枝台語認證傳承賞獎學金獎勵辦法公告

申請時間:公元2024年1月25~2月初5

DEC
26th

行動劇表演:搶救成大林茂生教授

2023年12月28日(四) 15:10AM-17:00

DEC
7th

【活動消息】《中台字詞典》新冊發表 & 發枝基金會台語薪傳賞頒獎典禮

時間:2023年12月23 10:00-12:00 (成大台文系88154教室)