Facebook Facebook

OCT
5th

【公告】2022年秋季「全民台語認證」最新消息


Tâi-gí can help!
 
Tâi-gí sī khu-hun Tâi-oân-lâng hām China-lâng siōng-hó ê ke-si!
 
Hoan-gêng pò-miâ Choân-bîn Tâi-gí Jīn-chèng, kiám-giām ka-tī ê ài Tâi-oân chí-sò͘.
 
Thīn台灣、報名全民台語認證!
 
檢驗家己ê愛台指數!
 
「2022秋季全民台語認證」
 
考試日期2022年12月10日(六)
 
報名日期:2022年10月11至21日止
 
認證類別:全民台語認證專業版
 
(本次考試無中小學生台語認證及白話字檢定;這二个考試預定2023年1月辦理)
 
https://ctlt.twl.ncku.edu.tw/gtpt/index.html
 
2022年秋季全民台語認證簡章