Facebook Facebook

MAY
27th

【活動預告】2024 Tâi-oân 羅馬字文化節


2024 Tâi-oân 羅馬字文化節

👉歡迎報名參加 2024 Tâi-oân 羅馬字文化節 - Pe̍h-ōe-jī 文物史蹟導覽:6/22(六)下晡 13:30 ~ 15:30(13:25 集合)

* Pe̍h-ōe-jī 比賽相關訊息簡章,請注意台灣羅馬字協會網站

各種活動上新ê消息lóng tī TLH台灣羅馬字協會網站:https://tlh.org.tw/tai/