Facebook Facebook

MAR
7th

【活動消息】台灣-越南文學國際交流

3月14日9:00-16:00 地點:成大台文系館

Hoan-gêng chham-ka 歡迎參加
 
3月14 台灣-越南文學國際交流 
越南12位國家級知名作家將來台交流
 
會場也將播放越南電影“無盡的田野”
原作者Nguyễn Ngọc Tư 也將出席與會
地點:成大台文系館
Ngày Thơ Đài Loan & Liên Hoan Văn Thơ Việt Nam – Đài Loan