Facebook Facebook

DEC
26th

行動劇表演:搶救成大林茂生教授

2023年12月28日(四) 15:10AM-17:00

Chhiúⁿ-kiù Lîm Bō͘-seng kàu-siū!
Tâi-gí hêng-tōng-kio̍k piáu-ián
搶救成大林茂生教授
台語課期末行動劇表演

時間: 2023年12月28日(四) 15:10AM-17:00
地點: 成大總圖書館(成功校區)前廣場
授課老師: 成大台文系蔣為文教授

Hoan-gêng chham-ka!

歡迎自由參加!

關於林茂生教授的介紹:
https://pen.de-han.org/311