Facebook Facebook

NOV
7th

台灣語文測驗中心台語師資班chhōe長期兼任助理


台語師資班tòe 班助理助理

【工作內容】

1. 台語師資班tòe 班助理khang-khòe

2. 其他交辦ê khang-khòe

【聘請人數】1名

【條件限制】

1. 成大學生優先

2. 會曉台話

3. 會曉文書處理軟體、線頂會議軟體

4. 會當配合拜六、禮拜師資班上課時間

5. 骨力拍拚、抗壓性強、對台語文有使命感

【薪資待遇】

時薪176元

【工作時間】

台語師資班拜六、禮拜上課時間

*有意願ê人請佇11/15進前kā履歷表(格式無限)寄來:uibunoffice@gmail.com。會通知資格符合ê人來面試,資格無合--ê tō袂閣回批通知。