Facebook Facebook

JUL
25th

【活動消息】2023 Sè-kài Tâi-gí Bûn-hòa Iâⁿ


Hoan-gêng chham-ka! 

2023 Sè-kài Tâi-gí Bûn-hòa Iâⁿ

活動主題:文化備戰—Tèng 根台灣母語 ê 台灣學教育 chiah ē-tàng 抗中保台

活動地點:國立成功大學台灣文學系館

活動日期:2023年8/19(拜六)~8/21(拜一) 三工

特別國際來賓:

近藤綾 女士(台語&台獨教父 王育德博士ê金孫)
鄭良光 先生(海外台文通訊創辦人)
陳雷 先生(海外台語文學家)
 
 

報名日期:Chit-má 開始到 8 月 10 cha̍h 止,請網路報名!先報先贏。報名人數若 tīⁿ,ē 提早公布 tī 網站。詳細報名資訊請看台羅會網站https://tlh.org.tw/tai/