Facebook Facebook

MAR
5th

台灣語文測驗中心beh chhōe「長期」工讀生


台灣語文測驗中心beh chhōe「長期」工讀生

【工作地點】成大文學院修齊大樓7F台灣語文測驗中心

【工作內容】

1. 基本網頁設計維護(Siōng主要ê khang-khòe)

2. 美編

3. 其他交辦事項

【工作時間】

1. Ùi chit-má開始,ē-tàng做一冬以上優先錄取

2.上班時段聽候錄取了後chiah討論

【薪資待遇】

比照學校規定,時薪160元(含勞保)

【條件限制】

1.Ē-sái用台語溝通

2.認真負責、熱心服務

3.成大學生

【聯絡方式】

有意願ê人請kā履歷表寄來:uibunoffice@gmail.com

批ê標題請寫『應徵工讀生(應徵者名姓)』,內容ài註明汝會曉ê程式語言。阮會通知資格符合ê人來面談,資格無合ê人tō袂閣回批通知。