Facebook Facebook

OCT
16th

[Ián-káng chu-sìn]作家陳明仁談台語劇本創作

2018/10/26 下午 15:00~18:00

[Ián-káng chu-sìn]
Chok-ka Tân Bêng-jîn káng Tâi-gí kio̍k-pún chhòng-chok
主講者: 陳明仁/台文筆會理事長
講題: 台語劇本創作經驗談
時間: 2018/10/26 下午 15:10~18:00
地點: 成大台文系88155教室(力行校區)
歡迎校內外人士及學生免費自由入場!