Facebook Facebook

JUN
14th

新冊發表:《越南七桃lóng毋驚》越台中3語手比冊

New book released!Point-and-Speak Phrase Book in Vietnamese, Taiwanese and Chinese

越南旅遊手比冊(手指書)《越南七桃lóng毋驚》新書發表

時間:2013年6月18日(二)早上10:00

新書發表地點:修齊大樓2F(電梯口)

主辦單位:國立成功大學越南研究中心、台灣語文測驗中心

出席者,每人可獲贈新書一本!

Che sī Tâi-oân kok-lāi thâu chi̍t pún Oa̍t-lâm-gí, Tâi-gí kap Tiong-kok-gí 3 gí tùi-chiàu ê lú-hêng chhiú-pí-chheh. I sek-ha̍p beh khì Oa̍t-lâm chhut-tiuⁿ ia̍h-sī chhit-thô ê lâng sú-iōng.

蔣為文編著。本書為國內首創越語、台語及華語三語對照之旅行手指書。適合前往越南出差或自助旅行者使用。

新書詳細介紹: http://www.atsiu.com/product_398268.html

(頂:記者會現場)

 

網路訂購:

零散訂購請洽PCHome http://www.pcstore.com.tw/elephantwhite/M13946318.htm

團體購書請洽亞細亞國際傳播社Tel: 06-2349881

 

媒體報導:

遊越南「免驚」 成大編「手比冊」帶路

http://www.libertytimes.com.tw/2013/new/jun/19/today-south21.htm?Slots=TPhoto

 

越南話不會說? 動動手指也能通

http://udn.com/NEWS/DOMESTIC/DOM5/7972167.shtml

 

成大編寫中台越手指書

http://www.chinatimes.com/newspapers/%E6%88%90%E5%A4%A7%E7%B7%A8%E5%AF%AB%E4%B8%AD%E5%8F%B0%E8%B6%8A%E6%89%8B%E6%8C%87%E6%9B%B8-20130619000699-260107