Facebook Facebook

OCT
23rd

Tâi-oân Bûn-ha̍k Kàu-ha̍k Kok-chè Gián-thó-hōe 2020 台灣文學教學國際研討會

會議日期:公元2020年10月30日(五)~31日(六)

Tâi-oân Bûn-ha̍k Kàu-ha̍k Kok-chè Gián-thó-hōe

Hōe-gī Chú-tê:

Tâi-oân bûn-ha̍k chhòng-sin kàu-ha̍k hām kok-chè kau-liû

Hōe-gī tē-tiám:

Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Bûn-ha̍k-hē

Ē ū chóng-thóng-kip ê sîn-pì lâi-pin chhut-se̍k!

歡迎報名參加2020台灣文學教學國際研討會
 
會議主題:台灣文學創新教學暨國際交流
 
會議日期:公元2020年10月30日(五)~31日(六)
 
會議地點:國立成功大學台灣文學系
 
將有總統級神秘來賓出席與會!
 
歡迎報名,先報先贏,額滿為止!
 
報名ia̍h-sī 詳閱資訊,請看網站