Facebook Facebook

SEP
18th

"Tōng-bu̍t-hn̂g Tōa-tùi-koat" Sin-chheh Hoat-piáu hōe

囡仔畫本《動物園大對決》新冊發表 時間:2019年10月12日(六)上午10:45

"Tōng-bu̍t-hn̂g Tōa-tùi-koat" Sin-chheh Hoat-piáu hōe

Sî-kan: 2019/10/12 10:45 a.m.

Tē-tiám: Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā Chheh-pâng 2F (Tâi-lâm chhī tang-khu chheng-liân lō͘ 334 hō͘)

Chú-pān: Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Gí-bûn Chhek-giām Tiong-sim, Tâi-oân Kàu-hōe Kong-pò-siā

Tiān-ōe: 06-2387539, 06-2356277

"Tōng-bu̍t-hn̂g Tōa-tùi-koat" chhit-pún iú-siaⁿ-chheh

Sī  Kok-li̍p Sêng-kong Tāi-ha̍k Tâi-oân Gí-bûn Chhek-giām Tiong-sim kui-ōe chhut-pán

Iōng Tâi-gí, Eng-gí, Ji̍t-gí, Oa̍t-lâm-gí, 4 chióng gí-giân thêng-hiān ê gín-á chheh.

Hoan-gêng lâu-téng chio lâu-kha, a-bú chio a-pa chò-hóe bián-hùi pò-miâ lâi chham-ka.

Pò-miâ-pió

 

囡仔畫本《動物園大對決》新冊發表

時間:2019年10月12日(六)上午10:45
地點:台灣教會公報社書房2F(台南市東區青年路334號)
主辦:國立成功大學台灣語文測驗中心、台灣教會公報社
聯絡電話:06-2387539,06-2356277
 

《動物園大對決》

是由國立成功大學台灣語文測驗中心策劃出版的台英日越4語兒童繪本

本書特色:
1. 一兼二顧,學台語兼學animal。
2. 每一頁都有QR-code,可以隨時、隨地聽到台語真人發音,陪你和小孩讀故事。

3. 附60隻animal圖鑑。

歡迎免費報名參加新冊發表會,做伙來看動物園內底按怎進行大對決

請寫報名表:https://forms.gle/fMEawzPa8i6b7UX69