Facebook Facebook

JUL
21st

成大越南研究中心開辦:1)越南語文學士學分班2)越南語教學培訓碩士學分班

第二階段報名至9/22日止。歡迎報名

越南語文學士學分班
 http://cvs.twl.ncku.edu.tw/tv/images/network16.png 簡介:2017秋季(9月中)開始上課 。高中畢業或就學中的大學生、研究生均可報名!越南語從基礎入門教起。修完應修18學分可獲結業證書。歡迎報名!

越南語教學師資培訓碩士學分班
Lớp bồi dưỡng phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ
(Có tính học phần Thạc sĩ)
 http://cvs.twl.ncku.edu.tw/tv/images/network16.png 簡介:2017秋季(9月中)開始上課 。須具備大學文憑且越南語C級能力證書才可報名!修完應修18學分可獲結業證書。歡迎報名!

有任何課程疑問,請洽tel: 06-2387539或email: cvsncku@gmail.com